Möllner Rede im Exil 2020-21

Da die Möllner Rede im Exil im letzten Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, wird sie nun nachgeholt:

Datum: 18. April 2021

Uhrzeit: 14:00 Uhr 

Redner*innen: Newroz Duman und Naomi Henkel-Gümbel sowie Angehörige der Familien Arslan und Yılmaz

Organisiert von den Familien Arslan und Yılmaz und dem „Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992“ 

Die Rede wird auf https://www.youtube.com/user/KampnagelTube/ live übertragen. 

Ayşe Yılmaz, Yeliz und Bahide Arslan wurden am 23.11.1992 in Mölln bei einem rassistischen Brandanschlag ermordet. Im Gedenken an sie findet die „Möllner Rede im Exil“ statt. Seit 2013 ist die Rede nicht mehr Teil des offiziellen Gedenkens der Stadt Mölln. Es schien nicht länger erwünscht, dass die Familie der Ermordeten die Redner*innen selbst bestimmt. Seitdem wird sie an wechselnden Orten „im Exil“ gehalten.

Erst wenn Betroffene ihre Geschichten erzählen und ihnen zugehört wird, können wir die Perspektiven des Erinnerns, des Gedenkens und gegenwärtige Erzählungen verändern. Die „Möllner Rede im Exil“ schafft Orte der Verbundenheit in unseren Verletzlichkeiten. Wir brauchen diese Orte der Solidarität, des Austausches, der Trauer, der Wut und der Ermutigung. Wir brauchen viele solcher Orte. 

HINTERGRUND

Das Haus der Familie Arslan wurde am 23.11.1992 von neofaschistischen Tätern mit Molotow-Cocktails angezündet. Bei dem Anschlag wurden die 10jährige Yeliz Arslan, die 14jährige Ayşe Yılmaz und die 51jährige Bahide Arslan ermordet. Weitere Familienmitglieder wurden teilweise sehr schwer verletzt. Zuvor hatten die Neonazis bereits einen Brandanschlag auf die Ratzeburger Straße 13 verübt, wo ebenfalls Menschen türkischer Herkunft wohnten. Neun von ihnen erlitten schwere Verletzungen.

Die Angehörigen und Überlebenden des Anschlags setzen sich seit vielen Jahren für ein selbstbestimmtes Gedenken von Betroffenen und Überlebenden rassistischer Gewalt ein. Ein Bestandteil dessen ist auch die „Möllner Rede im Exil“. Sie ist immer eine kritische Bestandsaufnahme zum gesellschaftlichen Rassismus, Neonazismus und Umgang mit Gedenken. Im Exil war die Rede bisher in Hamburg, Lüneburg, Bremen, Köln, Berlin und Frankfurt am Main zu Gast. Gehalten haben sie Kutlu Yurtseven, Adetoun Küppers-Adebisi, Argyris Sfountouris, Doğan Akhanlı, Esther Bejarano und İdil Baydar. 

Newroz Duman ist Aktivistin für Selbstorganisierung, Flucht, Empowerment und Antirassismus. Gemeinsam mit den Angehörigen der Ermordeten, den Verletzten und anderen Aktiven kämpft sie in der Initiative 19. Februar um Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen der rassistischen Anschläge in Hanau. Sie ist außerdem Referentin in der politischen Bildungsarbeit, Bewegungsarbeiterin /Bewegungsstiftung, organisiert bei Jugendliche ohne Grenzen und Vorstandsmitglied von PRO ASYL.

Naomi Henkel-Gümbel ist Rabbinerin in Ausbildung, Überlebende des Anschlags auf die Synagoge in Halle und Nebenklägerin im Prozess gegen den Attentäter.

Der „Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992“ besteht aus Mitgliedern und Freund*innen der Familie Arslan und Einzelpersonen verschiedener anti-faschistischer und anti-rassistischer Gruppen.

Wir danken Kampnagel für die solidarische Unterstützung dieser Veranstaltung. 


SÜRGÜNDE MÖLLN KONUŞMASI

Tarih: 18.04.2021

Saat: 14:00

Konuşmacılar: Newroz Duman ve Naomi Henkel-Gümbel ve Arslan ile Yılmaz ailelerinin üyeleri

Arslan ve Yılmaz aileleri ile „1992 yılında Mölln’deki ırkçı kundaklamayı anmak için arkadaş çevresi“ tarafından örgütlenmektedir.

Konuşma https://www.youtube.com/user/KampnagelTube/ üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Ayşe Yılmaz, Yeliz ve Bahide Arslan 23.11.1992 Mölln´de ırkçı bir kundaklamada katledildiler. Onların anısına „Sürgünde Mölln Konuşması“ yapılıyor.

2013’ten beri bu konuşma Mölln belediyesinin resmi anma töreninin bir parçası değil, ailenin sürgünde düzenlediği ayrı bir törende yer alıyor. Artık ailenin konuşmacıları kendilerinin seçmesi istenmiyor gibi bir görünüm sergeleyen Mölln belediyesi, bu konuşmayı resmi anma töreninden çıkardı. O zamandan beri konuşma farklı yerlerde „sürgünde“ yapılıyor.

Ne zaman mağdurlar hikayelerini anlatabilirler ve buna kulak verilirse, işte o zaman hatırlamanın, anmanın ve şimdiki anlatımların bakış açısını değiştirebiliriz.

„Sürgünde Mölln Konuşması“, açılan yaralarla dayanışma alanları oluşturuyor. Bizim bu dayanışma, görüş alış verişi, yas ve cesaretlendirici mekânlara ihtiyacımız var.

Çok sayıda böyle mekana ihtiyacımız var !

Arka plan metinleri

Arslan ailesinin evi 23.11.1992’de neo-faşistlerce Molotof kokteylleriyle kundaklandı. Bu saldırıda 10 yaşındaki Yeliz Arslan, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 51 yaşındaki Bahide Arslan katledildiler. Diğer bazı aile fertleri kısmen ağır bir biçimde yaralandılar. Neo-Naziler daha önce Ratzenburger 13 adresinde, yine Türkiyelilerin oturduğu bir binayı kundaklamışlardı. Bu saldırıda dokuz kişi kısmen ağır şekilde yaralanmıştı.

Kundaklamadan kurtulanlar ve akrabaları, uzun yıllardan beri ırkçı şiddetin kurbanları ve mağdurları için, kendi karar verecekleri bir anma töreni talep ediyorlar. Bunun bir parçası da „Sürgünde Mölln Konuşması“.

Bu konuşma toplumsal ırkçılık, Neo-Nazizim ve anmaların nasıl yapılacağı üzerine bir durum değerlendirmesi. Konuşma bugüne kadar Hamburg, Lüneburg, Bremen, Köln, Berlin ve Frankfurt am Main’da sürgündeydi. Konuşmayı şimdiye kadar, Kutlu Yurtseven, Adetoun Küppers-Adebisi, Argyris Sfountouris, Doğan Akhanlı, Esther Bejarano ve İdil Baydar yaptılar.

Newroz Duman, göçmenlerin ve mültecilerin öz örgütlenmelerinde ve ırkçılık karşıtı girişimlerde aktivist olarak çalışıyor. Hanau’daki ırkçı saldırıda katledilenlerin aileleri ve yakınları, yaralanan mağdurlar ve diğer aktivistler ile birlikte 19 Şubat Girişimi’nde, saldırının unutulmaması, açıklığa kavuşturulması ve buradan dersler çıkarılması ve adalet için mücadele veriyor. Duman aynı zamanda, PRO ASYL kurumunun Sınırsız Gençler programında politik eğitim ve örgütlenme alanlarında ve kurumun yönetim kurulunda yer alıyor.

Hahamlık öğrenimi gören Naomi Henkel-Gümbel, Halle’deki sinagoga yönelik saldırıdan kurtulanlardan biri ve saldırgana karşı açılan davada müdahil davacılar arasında.

„1992 yılında Mölln’deki ırkçı kundaklamayı anmak için arkadaş çevresi“ Arslan ailesinin üyeleri ve arkadaşlarından ile farklı faşizm karşıtı ve ırkçılık karşıtı grupların bireylerinden oluşmaktadır.

Kapmnagel’e etkinliğimize verdiği dayanışmacı destek için teşekkür ederiz.


MOELLN SPEECH IN EXILE

Date: 18.04.2021

Time: 14h 

Speaker: Newroz Duman and Naomi Henkel-Gümbel and members of the families Arslan and Yılmaz

organised by the families Arslan and Yılmaz and „Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992“ 

The speeches will be live streamed at https://www.youtube.com/user/KampnagelTube/.

Ayşe Yılmaz, Yeliz and Bahide Arslan were murdered in Mölln on 23.11.1992 in a racist arson attack. Other family members were seriously injured. The relatives and survivors of the attack have been campaigning for many years for a self-determined remembrance of survivors of and those affected by racist violence. In memory of the victims, the “Moelln Speech in Exile” takes place – a critical stock-taking of societal racism, neo-Nazism and the handling of remembrance. Since 2013 the speech is no longer part of the official commemoration of the city of Mölln. It seemed no longer desirable that the family of the murdered determined the speakers themselves. Since then, it has been held “in exile” at changing locations.

Only when those affected tell their stories and when they are being listened to, we can change the perspectives of remembering, of remembrance and contemporary narratives. The “Moelln Speech in Exile” creates places of connectedness in our vulnerabilities. We need those places of solidarity, of exchange, of mourning, of anger and of empowerment. We need many of those places. 

BACKGROUND

The house of family Arslan was set on fire with molotov cocktails by neo-fascists perpetrators on November 23, 1992. During the attack, the 10 year old Yeliz Arslan, the 14 year old Ayşe Yilmaz and the 51 year old Bahide Arslan were murdered. Other family members were partly badly injured. The Neo-Nazis had already committed an arson attack in the Ratzeburger Street 13, where also people of Turkish origin lived. Nine of them were heavily injured. 

The relatives and survivors of the attack have been campaigning for many years for a self-determined remembrance of survivors of and those affected by racist violence. One part of it is the “Moelln Speech in Exile”. The speech takes place in memory of the victims and is a critical stock-taking of societal racism, neo-Nazism and the handling of remembrance. The speech has taken place in exile in Hamburg, Lueneburg, Bremen, Cologne, Berlin and Frankfurt am Main. It has been held by Kutlu Yurtseven, Adetoun Küppers-Adebisi, Argyris Sfountouris, Doğan Akhanlı, Esther Bejarano und İdil Baydar. 

Newroz Duman is an activist for self-organising, flight and migration, empowerment and anti-racism. Together with the relatives of those who were killed, those who were injured and other activists, she fights for remembrance, justice, elucidation and consequences of the racist attacks of Hanau in the Initiative 19. February. She is also a speaker in political education, a movement worker at Bewegunsstiftung, is active with Youth without Borders and a board member of PRO ASYL.

Naomi Henkel-Gümbel is a rabbi in training, survivor of the attack on the synagogue in Halle and joint plaintiff in the lawsuit against the assassin.

The Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992 consists of members and friends of family Arslan and individuals of different anti-fascist and anti-racist groups. 

We thank Kampnagel ever so much for showing their solidarity with their support of this event.  

WIR WERDEN IMMER WIEDER DA SEIN

„WIR WERDEN IMMER WIEDER DA SEIN“ Faruk Arslan
Montag, 23. November 2020
Offenes Gedenken an Bahide und Yeliz Arslan und Ayşe Yılmaz

Wir bitten Euch darum, solidarische Veranstaltungen vor Ort in Euren Städten zu organisieren. Pandemiebedingt ist die Teilnahme vor Ort leider nur begrenzt möglich.

Ein herzlicher Dank geht an Talya Feldman,die diese wunderbare Grafik in Gedenken an Bahide &Yeliz Arslan und Ayşe Yılmaz erschaffen hat.
Talya Feldman ist Überlebende des antisemitischen Anschlags von Halle2019.
#reclaimandremember #erinnernerkämpfen #anılarıcanlıtutmamücadelesi

Originally tweeted by Freundeskreis im Gedenken (@reclaimremember) on 17. November 2020.

Hinweis auf Infektionsschutz:

Auf unserer Gedenkveranstaltung am 23.11.2020 zum Jahrestag der rassistischen Brandanschläge von Mölln vom 23.11.1992 möchten wir Euch und andere vor Infektionen mit dem Corona-Virus schützen. Daher bitten wir alle Teilnehmenden dringend um die Einhaltung der folgenden Maßnahmen:

• Haltet den Mindestabstand von 1,5 m unbedingt ein.
• Stellt euch auf die Bodenmarkierungen.
• Tragt durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz.
• Wir behalten uns vor, Personen ohne Mund-Nasen-Schutz von der Gedenkveranstaltung auszuschließen.
• Bitte kommt nicht zur Gedenkveranstaltung, wenn Ihr an Covid-19 erkrankt seid, Quarantäne angeordnet bekommen habt oder unter Erkältungssymptomen leidet.
• Niest und Hustet in die Armbeuge.
• Es kann sein, dass zum Schutz vor Covid-19 weitere Maßnahmen getroffen werden müssen. Wir geben diese soweit wie möglich vorher sowie am Tag der Gedenkveranstaltung bekannt.

Kein Schweigen! Kein Vergessen!

Gedenken an Ramazan Avcı

Ähnliches Foto

Am 21.12.1985 wurde Ramazan Avcı zusammen mit seinem Bruder und einem Freund am Bahnhof Landwehr aus einer bekannten Skinheadkneipe heraus angegriffen. Sein Bruder und der Freund konnten in einen Linienbus fliehen, der ebenfalls von den Nazis angegriffen wurde. Ramazan Avcı rannte auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst und meterweit durch die Luft geschleudert. Nachdem er auf der Straße aufschlug, liefen mindestens drei Skins auf ihn zu. Ramazan Avcı wurde auf dem Boden liegend mit Baseballschlägern, Axtknüppeln und Fußtritten brutal malträtiert und verstarb am 24.12.1985 an den Folgen dieser Schläge im Krankenhaus. Wenige Tage später wurde sein Sohn geboren, der nach ihm benannt wurde. Obwohl die Mörder von Ramazan Avcı aus dem Umfeld der neonazistischen FAP stammten, wurde offiziell kein politisches Motiv gesehen, Rassismus als Motiv wurde ignoriert. Die Mörder kamen mit milden Strafen davon. Die Angehörigen wurden auf lebenslang traumatisiert.

Samstag, 21.12.2019 – 16 Uhr – Ramazan-Avcı-Platz – Hamburg

Weiterlesen

Vor “Möllner Rede im Exil”: Morddrohungen gegen Kabarettistin İdil Baydar

  • Kabarettistin İdil Baydar erhält Morddrohungen vor geplantem Auftritt in Frankfurt am Main.
  • „Möllner Rede im Exil“ am 17. November im Historischen Museum gedenkt der Opfer des rassistischen Brandanschlags von Mölln 1992.

Pressemitteilung des Vorbereitungskreis:

Am 17. November 2019 findet im Historischen Museum in Frankfurt am Main die “Möllner Rede im Exil” statt, in Gedenken an Ayşe Yılmaz, Yeliz und Bahide Arslan, die am 23. November 1992 in Mölln bei einem rassistischen Brandanschlag ermordet wurden. Neben Familie Arslan – den Überlebenden des Brandanschlages von Mölln 1992 – hält İdil Baydar am 17. November die zentrale Rede der in Frankfurt stattfindenden Gedenkveranstaltung. Jetzt gab die Kabarettistin bekannt, erneut Morddrohungen erhalten zu haben, die einen direkten Bezug zu ihrem geplanten Auftritt bei der Möllner Rede im Historischen Museum herstellen. Die Drohungen kommen klar aus dem Bereich des Rechtsextremismus.

Weiterlesen

Biz her zaman orada olacağız – Wir werden immer da sein

27. Jahrestag des Gedenkens an die rassistischen Brandanschläge von Mölln – Mölln´deki ı kundaklamayı anmanı 27. yı lı

Offenes Gedenken an Bahide und Yeliz Arslan und Ayşe Yilmaz vor dem Bahide-Arslan-Haus

Samstag, 23. November 2019

15 – 18 Uhr

Bahide Arslan Evi önünde herkese açık Bahide ve Yeliz Arslan ile Ayşe Yılmaz’ı anma.

23. Kasim 2019, Cumartesi günü

Saat 1 – 18 arasi

Mühlenstraße 9, Mölln

Gedenken an Semra Ertan – Semra Ertan’ı Anma Etkinliği

am Sonntag, dem 26.5.2019 um 15 Uhr
an der Kreuzung Simon-von-Utrecht-Str. und Detlev-Bremer-Str. in Hamburg

Wir kommen am 26. Mai zusammen, um an Semra Ertan zu erinnern, ihre Gedichte zu lesen und gegen den todbringenden Rassismus zu protestieren, der Semra Ertan das Leben gekostet hat.

Am 24.5.1982 hat sich Semra Ertan an dieser Straßenkreuzung aus Protest gegen den zunehmenden Rassismus in Deutschland öffentlich verbrannt und zwei Tage später gestorben. Sie hatte vorher dem NDR und dem ZDF gegenüber ein Statement abgegeben:

„Ich möchte, dass Ausländer nicht nur das Recht haben,
wie Menschen zu leben, sondern auch das Recht haben,
wie Menschen behandelt zu werden. Das ist alles.“

Sie hat dort auch ihren Entschluss zu diesem erschütternden Protest angekündigt.

In der Zeitung wird sie mit folgenden Worten zitiert:

„Ich will, dass die Menschen sich lieben und akzeptieren.
Und ich will, dass sie über meinen Tod nachdenken.“

Weiterlesen

Redebeitrag zum Gedenken an den Brandanschlag in der Hafenstr. in Lübeck

Gehalten auf der Demonstration „Gedenken & Anklagen“ am 19. Januar 2019 in Lübeck. Vor 23 Jahren, in der Nacht zum 18. Januar 1996 wurden in Lübeck bei einem Brandanschlag in der Hafenstraße 10 Menschen von Neonazis ermordet, 7 davon waren Kinder. 38 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Weiterlesen

Redebeitrag zum Gedenken an Ramazan Avci

Gehalten auf der Gedenkkundgebung „Kein Schweigen! Kein Vergessen!“ am 21.12.2018 in Hamburg.

Am 21.12.1985 wurde Ramazan Avcı zusammen mit seinem Bruder und einem Freund am Bahnhof Landwehr aus einer bekannten Skinheadkneipe heraus angegriffen. Sein Bruder und der Freund konnten in letzter Sekunde in einen Linienbus fliehen, der ebenfalls von den Neonazis angegriffen wurde. Ramazan Avcı rannte auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst und meterweit durch die Luft geschleudert. Nach dem er auf der Straße aufschlug, liefen mindestens drei Neonazis auf ihn zu. Ramazan Avcı wurde auf dem Boden liegend mit Baseballschlägern, Axtknüppeln und Fußtritten brutal malträtiert und verstarb am 24.12.1985 an den Folgen dieser Schläge im Krankenhaus. Wenige Tage später wurde sein Sohn geboren, der nach ihm benannt wurde.

Weiterlesen